Sitemap Poland English Slovak
Aktualnosci


Популярне
Miniatury świątyń w Myczkowcach...
Published: 14.05.2020

Matków
Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
- Cerkiew soborowa Najświętszej Bogurodzicy - cerkiew soborowa św. Dymitra,
- Церква Собору Пресвятої Богородиці, Церква Собору Святого Димитрія.
   Powstała w 1838 roku, drewniana, trójdzielna, składa się z kwadratowej nawy, mniejszego czworobocznego babińca i części ołtarzowej z dwiema zakrystiami od północy i południa. Wszystkie zręby przykryte kopulami na ośmiobocznych bębnach. Obok dzwonnica z początku XX wieku, drewniana, dwukondygnacyjna kopułowatym zwieńczeniem.


 
Drohobycz
Cerkiew św. Jerzego,
Cerkiew św. Jura - Церква святого Юра (Дрогобич).
   Jest to jeden z cenniejszych zabytków sakralnej architektury drewnianej ziemi lwowskiej. Świątynia pochodzi z przełomu XV i XVI, pierwotnie znajdowała się we wsi Nadiejewo, skąd została przeniesiona w 1656. W 1678 obok cerkwi wzniesiono wolnostojąca dzwonnice. W okresie od XVII do XX była wielokrotnie remontowana, z zachowaniem oryginalnego stylu, ostatni raz 1974-75. Wzniesiona w całości z drewna, trójdzielna, z nawa na planie kwadratu. Cala jej bryła otoczona jest daszkiem podpartym rzędem arkad. Nad trzema
komponentami budynku (przedsionek, nawa, prezbiterium) umieszczone zostały cebulaste kopuły. Wnętrze obiektu jest bogato dekorowane. Stefan Medicki wykonał bogato rzeźbiony ikonostas, w którym wyróżniają się ikony przedstawiające św. Pawła i św. Jerzego.


 
Drohobycz
Cerkiew Podwyższenia Krzyża,
Хрестовоздвиженська церква.
   Powstała na początku XVI. Przebudowana po pożarze około 1661 - dobudowano nad babińcem dodatkową kaplicę. W latach 1970-71 przeszła generalny  remont. Przez wiele lat mieściło się w niej muzeum historyczne - krajoznawcze. Budowla trójdzielna: do nawy na planie kwadratu
przylega od zachodu czworoboczny babiniec, a od wschodu trójbocznie zamknięta cześć ołtarzowa z małą zakrystią od północy. Sciany wnętrza pokryte polichromią z XVII i XVIII. W prezbiterium sceny przedstawienia Matki Bożej, chórów anielskich i proroków oraz Deesis datowane na 1613.


Реклама