Sitemap Poland English Slovak
Band Blues Outsider
Click for MP3 Player
Популярне
Rezerwat przyrody
Published: 06.05.2018


Dziewicze zespoły leśne

   Na północy oraz wschodzie graniczy z Jaworowskim Parkiem Narodowym. Bardzo cenne pod względem biologicznym są sztucznie spiętrzone stawy na rzece „Верещиця” / „Wereszczycia” oraz zespoły leśne, w których występują liczne relikty faunistyczne.
   Został utworzony w celu zachowania, ochrony oraz badań nad unikatową przyrodą ukraińskiego Roztocza. Utworzono go na bazie zachowanych w bardzo dobrym stanie zespołów leśnych podlegających lokalnym gospodarstwom w okolicach miasta Jaworowa.
   Na terenie parku ochronie podlegają głównie lasy sosnowe i bagniste łąki. Roślinność stanowią głównie mszaki, rośliny naczyniowe, porosty oraz wodorosty.
   Ukraińska część Roztocza, cechują się dużą bioróżnorodnością oraz wstępowaniem obszarów, które praktycznie nie zostały dotknięte presją antropogeniczną. W celu ochrony przyrody, powołano do życia w obwodach lwowskim unikalny rezerwat przyrody: Rezerwat obejmuje swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Całość tych pięknych ekosystemów jest objęta ochroną ścisłą.

Реклама