Sitemap Poland English Slovak
Turystyka we Lwowie
Популярне
19. Wiedeński architekt...
Published: 10.01.2015

Historia
   Z inicjatywą budowy cerkwi wystąpił w 1887 Emanuel Worobkiewicz przy wsparciu konsula rosyjskiego we Lwowie, K. P. Pustoszkina.
W 1895 wiedeński architekt Gustaw Sachs sporządził projekt cerkwi.
   4 października 1897 rozpoczęto budowę cerkwi pod wezwaniem św. Trójcy, później jednak, z polecenia władz austriackich, zmieniono je na św. Jerzego, ponieważ już wcześniej istniała we Lwowie cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Trójcy.
   Została wzniesiona w latach 1897-1899 w stylu bizantyjsko-neoromańskim przez Witolda Rawskiego juniora. Jest zbudowana na planie kwadratu. Dach wieńczy duża, centralna kopuła oparta na ośmiobocznym bębnie oraz cztery mniejsze kopuły w narożnikach. Każda z czterech elewacji świątyni jest zwieńczona trójkątnym tympanonem.
   Podstawowym budulcem cerkwi była czerwona cegła, natomiast elementy dekoracyjne wykonano z białego kamienia.
   Wyposażenie cerkwi (między innymi
ikonostas) pochodzi z początku XX i jest dziełem artystów wiedeńskich.

Photo...
PropozycjeMuzeum architektury ludowej i zycia codziennego we Lwowie