Sitemap Poland English Slovak
Turystyka we Lwowie
Популярне
18. Freski...
Published: 20.01.2015

Historia
   Był to drugi kościół karmelitów trzewiczkowych we Lwowie po kościele św. Leonarda, zbudowanym w 1619 przed bramą Halicką przy dzisiejszej ul. Kniazia Romana i spalonym w 1648 przez kozaków. Zgodnie z wolą fundatora przy kościele św. Marcina miał być prowadzony szpital dla dwunastu starych żołnierzy pochodzenia szlacheckiego. Budowę kościoła ukończono i poświęcono w 1658. W 1659 erekcję kościoła oficjalnie zatwierdził arcybiskup lwowski Jan Tarnowski. W 1700 budowlę zniszczył pożar.
   W 1736, dzięki fundacji Jana Rybczyńskiego rozpoczęto wznoszenie nowego kościoła z cegły. Autorstwo projektu przypisuje się Bernardowi Meretynowi. Budowlę ukończono w 1753.
   W 1772, w momencie zajęcia Lwowa przez Austriaków w wyniku pierwszego rozbioru Polski w konwencie żyło ośmiu braci zakonnych. W 1782, w wyniku reform józefińskich przeprowadzonych przez cesarza Austrii Józefa II zakon karmelitów trzewiczkowych uległ kasacie. W 1784 przy kościele ustanowiono parafię. W 1789 ołtarz główny przeniesiono do kościoła w pod lwowskim Milatynie Nowym, w którym znajduje się do dziś.

Architektura
   Kościół św. Marcina jest budowlą jednonawową, z niewielkim transeptem, prostokątnie zamkniętym prezbiterium z dwiema zakrystiami. Budowlę pokrywa dwuspadowy dach. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się dwukondygnacyjna fasada kościoła, przedzielona wydatnym gzymsem jest flankowana podwójnymi pilastrami i zwieńczona krzywoliniowym frontonem ze spływami wolutowymi, ozdobionym kamiennymi wazonami i dwiema rzeźbami aniołów. Nad portalem wejściowym jest nisza z galeryjką i drzwi prowadzące do środka.
   Wystrój wnętrza, utrzymany w stylu rokokowym tworzyły freski Stanisława Stroińskiego i Józefa Majera z Brna, restaurowane w 1886 przez ukraińskiego malarza Teofila Kopystyńskiego. Ołtarz główny wykonał były jezuicki artysta Tomasz Huetter. Wypełniały go posągi św. Piotra i Pawła a także Ojców Kościoła: św. Augustyna, św. Grzegorza, św. Ambrożego i św. Leona. Całości dopełniał polichromowany krucyfiks wykonany przez Jana Jerzego Pinzla (obecnie znajdujący się w muzeum artysty w byłym kościele klarysek) oraz relikwiarz z relikwiami patrona kościoła. Boczne ołtarze wykonał Antoni Sztyl (polichromię - Józef Majer).
   Do prezbiterium kościoła przylega dwukondygnacyjny budynek klasztorny, zbudowany na planie litery L, tworzący razem z kościołem zamknięty dziedziniec. Wysuniętą ku przodowi szczytową ścianę klasztoru zamyka dzwonnica z czworoboczną wieżyczką. Na osi kościoła znajduje się brama ozdobiona pilastrami i kamiennymi wazonami.

Photo...
PropozycjeMuzeum architektury ludowej i zycia codziennego we Lwowie