Sitemap Poland English Slovak
Turystyka we Lwowie
Популярне
Medycyna
Published: 10.10.2013   20 stycznia 1661 król Jan Kazimierz nadał przywilej przekształcający kolegium jezuitów w Akademię, która posiadała cztery wydziały. Nie powstał wówczas wydział medyczny i taki stan trwał aż do zamknięcia uczelni przez władze austriackie w 1773. Cesarz Józef II Habsburg przywilejem z 21 października 1784 wyraził zgodę na wznowienie działalności uczelni, co nastąpiło 16 listopada 1784. Powstały wówczas wydziały prawa, teologii, filozofii i medycyny, od tego czasu datuje się istnienie uczelni medycznej we Lwowie.
    W marcu 1900 uczelnię ukończyło pierwszych szesnastu absolwentów posiadających tytuł lekarza, czternastu Polaków i dwóch Ukraińców. Na początku XX wielu wykładowcy rekrutowali się z uczelni o dłuższych tradycjach i renomie, to jest Uniwersytet Jagielloński, Wiedeński i w Heidelbergu.

   Po rozpoczęciu roku akademickiego 1918 naukę przerwano, kadra i studenci walczyli w obronie Lwowa. Kolejny rok akademicki przerwano ze względu na wojnę polsko-bolszewicką.

    Działalność uczelni aktywowano 15 marca 1920, w ciągu dwóch lat Wydział Lekarski obejmował dwadzieścia jeden katedr, w gronie pracowników naukowych znajdowało się dziewiętnastu profesorów. W 1929 nastąpiła reorganizacja struktury uczelni, powstała wówczas Katedra Farmaceutyczna. Przed wybuchem II wojny światowej Wydział Lekarski składał się z dwudziestu czterech katedr i klinik, a wśród personelu naukowego pracowało trzynastu profesorów zwyczajnych, pięciu profesorów nadzwyczajnych i trzydziestu trzech docentów.

   W 1784 roku we Lwowie odnowiono uniwersytet o czterech wydzialach: teologiczny, prawniczy, filozoficzny medyczny.
   Wlasnie od tego dnia liczy swój wiek uniwersytet medyczny.
   Naprzeciwko glównej fasady odsloniety byl pomnik - symbol czynu bohaterskiego medyków - uczestników drugiej wojny swiatowej
(rzezbiarz I. Kusznir, architekt O. Ohranowycz).


Photo...
PropozycjeMuzeum architektury ludowej i zycia codziennego we Lwowie