Sitemap Poland English Slovak
Turystyka we Lwowie
Популярне
8. Warto zobaczyc - Matejko, Malczewski...
Published: 20.03.2016


photo Bohdan Zhukiewicz

Jan Matejko – Portret dzieci

- budynek był własnością wybitnego historyka i kolekcjonera Władysława Łozińskiego.
    Do 1998 Lwowska Galeria Obrazów (ukr. Львівська національна галерея мистецтв) - jedno z największych muzeów we Lwowie, posiadające około 50 tysięcy eksponatów. Powstało na bazie przedwojennej miejskiej galerii obrazów oraz włączonych w okresie okupacji radzieckiej Lwowa innych galerii i zbiorów kościelnych i prywatnych, które do wybuchu II wojny światowej znajdowały się w jurysdykcji państwa polskiego.
   1914 - umieszczenie galerii przy ul. Ossolińskich 3, w pałacu zakupionym od znanego historyka, pisarza i kolekcjonera Władysława Łozińskiego, zbudowanym w 1873 dla hrabiny I. Dzieduszyckiej.
   1940 - po rozkazie okupacyjnych rosyjskich władz nastąpiła reorganizacja muzeów, w wyniku której między innymi Ossolineum straciło swój status prawny Zakładu Narodowego i zostało znacjonalizowane ze wszystkimi zbiorami, stając się filią Akademii Nauk Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Jacek Malczewski - Pithia

photo (zakapior)

Photo...


PropozycjeMuzeum architektury ludowej i zycia codziennego we Lwowie