Sitemap Poland English Slovak
7 cudów Ukrainy
... Chocim,


Kamieniec Podolski,


Park Zofiówka
w Human
- Софіївський парк,Aleksandria
ogród dendrologiczny
w Białej Cerkwii,Sofia Kijowska,


Chortyca
- Хо́ртиця,


Kijowsko Pieczerska Lawra,


Chersonez Taurydzki...
Turystyka po zachodniej Ukrainie...
Популярне
21. Ostrog - Острог, Ostroh...
Published: 20.07.2014W I Rzeczypospolitej

   Od XV liczne skupisko Żydów, jedna z 4 gmin żydowskich Wołynia posiadająca przedstawicieli w sejmie Żydów Korony. Żydzi w XVI zbudowali w mieście murowaną synagogę z renesansową attyką. Wojewoda kijowski Konstanty Wasyl Ostrogski przebudował w stylu renesansowym zamek i bramy miejskie, a w 1579 została przez niego założona Akademia Ostrogska, dzięki czemu miasto na przełomie XVI i XVII stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym, do czasu zniszczenia Akademii przez Kozaków w latach 40. XVII. W 1577 Iwan Fedorowicz założył Drukarnię Ostrogską. Pod jego kierownictwem zostały wydane następujące księgi: nowe wydanie „Bukwara” (1578), „Nowy Testament” z indeksem i „Psałterz” (1580), „Chronologia” Andrzeja Rymszy (1581), „Biblia Ostrogska” (1581).
   Wojewoda Ostrogski wystarał się też o prawa miejskie magdeburskie, które Ostróg otrzymał w 1585. W II poł. XVI Ostróg był znaczącym ośrodkiem prawosławnym z dziewięcioma cerkwiami – Objawnienia Pańskiego, św. Bazylego, św. Mikołaja (dwie świątynie tego wezwania), Zaśnięcia Matki Bożej, Zmartwychwstania Pańskiego, św. św. Borysa i Gleba, św. Jana, św. Onufrego oraz monasterem Trójcy Świętej. Fundatorem tejże wspólnoty był Konstanty Wasyl Ostogski.   W XVII wieku od zachodu miasto otrzymało dodatkowe ziemne umocnienia z wałem, fosą i pięcioma bastionami.
   W latach 1609-1753 Ostróg stał się ośrodkiem ordynacji założonej przez wojewodę wołyńskiego Janusza Ostrogskiego, który po przejściu, jako pierwszy z rodu, z prawosławia na katolicyzm sprowadził do miasta bernardynów. W mieście działała też szkoła ariańska, w której uczył kaznodzieja Andrzej Węgierski, który we wrześniu 1622 został na synodzie w Ostrogu ordynowany na diakona i katechetę kalwińskiego. W tym samym roku Anna Alojza Chodkiewicz wzniosła w Ostrogu kolegium jezuickie. W 1648 oraz w 1649 miasto i kolegium jezuickie zostały spalone przez Kozaków, a ludność katolicka wymordowana. Nastąpił upadek miasta. Ponowny pomyślny etap w historii miasta miał miejsce w XVIII wieku dzięki wysokiemu poziomowi tutejszej szkoły jezuickiej.

W 1792 roku w czasie wojny z Rosją w mieście stacjonował książę Józef Poniatowski. Tydzień po zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami w Ostrogu 25 czerwca 1792 po raz pierwszy w historii wręczono Ordery Virtuti Militari.

Okres zaborów
   Od 1793 w zaborze rosyjskim, siedziba powiatu ostrogskiego. W XIX wieku rozebrano kościół i klasztor jezuitów oraz kościół i klasztor karmelitów. Pod koniec XIX wieku miasto traciło na znaczeniu z uwagi na oddalenie od linii kolejowych. Liczyło wtedy około 8 tysięcy mieszkańców. W II Rzeczypospolitej
   W latach 1919-39 ponownie w granicach Polski, w ówczesnym powiecie zdołbunowskim, w dawnym województwie wołyńskim. 7 lipca 1920 roku doszło pod miastem do starć pomiędzy wojskami polskimi gen. Wincentego Krajowskiego i bolszewickimi z 1 armii konnej Budionnego. Miasto było garnizonem macierzystym batalionu KOP „Ostróg” i 19 pułku ułanów wołyńskich. W dwudziestoleciu międzywojennym, ze względu na położenie Ostroga w strefie nadgranicznej, część miasta była dostępna tylko za okazaniem specjalnej przepustki. Od 17 sierpnia 1934 do 17 września 1939 burmistrzem miasta był Stanisław Żurakowski.Miedzyrzecz - Межиріч, Meżyricz,
Międzyrzecz Ostrogski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzyrzecz_(rejon_ostrogski)https://pl.wikipedia.org/wiki/Monaster_Tr%C3%B3jcy_%C5%9Awi%C4%99tej_w_Mi%C4%99dzyrzeczu

Photo...

Czerniowce

Zwiedzaj z nami...

... Lwów - L'viv,


Żółkiew,


Drohobycz,


Luck - Луцьк,


Ostróg,


Tarnopol
- Ternopil,Krzemieniec,


Stanislawów
- Iwano-Frankiwsk,


Kolomyia,


Czerniowce,


Użhorod - Ужгород,


Mukaczewo...