Sitemap Poland English Slovak
7 cudów Ukrainy
... Chocim,


Kamieniec Podolski,


Park Zofiówka
w Human
- Софіївський парк,Aleksandria
ogród dendrologiczny
w Białej Cerkwii,Sofia Kijowska,


Chortyca
- Хо́ртиця,


Kijowsko Pieczerska Lawra,


Chersonez Taurydzki...
Turystyka po zachodniej Ukrainie...
Популярне
9. Klasztor Bazylianow...
Published: 25.07.2016Krechowskyj klasztor - Крехівський монастир - Krekhiv Monastery - [Крехівський Свято-Миколаївський монастир; Krekhivskyi Sviato-Mykolaivskyi monastyr].

   Pierwsza wzmianka o Krechowie pochodzi z roku 1456. Kiedy dokładnie założony został klasztor, nie wiadomo - przypuszcza się, że w 1612 lub 1618.

    Legenda mówi, że pod koniec XVI mnisi Joił i Sylwester osiedlili się w pieczarze Kamień Tymosza (istnieje do dziś). To oni właśnie wykuli w skale cerkiew Zwiastowania (także istnieje do dziś). Na szycie góry w której znajduje się pieczara powstały dwie kaplice - św. Piotra i Pawła i Pokrowy (Opieki NMP), które przetrwały do II połowy XVIII. Obok mnisi wybudowali cele, a całość otoczyli częstokołem i głębokim rowem.

    Między 1613 a 1618 r. mnisi otrzymali od Stanisława Żółkiewskiego, ówczesnego właściciela Krechowa kawałek ziemi, na którym do dziś mieści się klasztor. Powstały tam cerkiew Trójcy Św., dzwonnica, cerkiew św. Mikołaja, a w 1650 wielka świątynia z trzema baniami pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W klasztorze były też zabudowania gospodarcze i mieszkalne, mieściła się tam drukarnia, biblioteka, pracownie rzemieślnicze i pomieszczenia w których mnisi pisali (pisali - malowali) ikony.
   W II poł. XVII (1661-1687) zabudowania otoczono murem obronnym (pozwolenie na ufortyfikowanie klasztoru mnisi otrzymali od króla Michałą Korybuta Wiśniowieckiego w r. 1658). W murze znajdowało się pięć wież - cztery narożne i bramna, poza murem była fosa i wał.
   W 1775 rozpoczęto wznoszenie barokowej bramy, która przetrwała do dziś.
   W 1755 powstał pierwszy korpus murowanych cel, w 1775-1780 drugi, zaś trzeci w 1898-1902.

   Legenda podaje, że w 1672 podczas oblężania Lwowa przez Tatarów cześć wojsk, za zgodą chana wyprawiała się na rabuek w dalsze i bliższe okolice. Podczas jednej z takich wypraw dotarli oni do Krechowa. Jednak mnisi bronili się zaciekle - podczas walki zginął bliski krewny chana, który z żądzy zemsty nakazał spalić klasztor i wymordowac mnichów. Uratować ich miał Petro Doroszenko, który zamienił życie mnichów na 4 tysiące tatarów przekazanych w zamian za nie chanowi.

   Na głównym dziedzińcu klasztoru w ostatnich latach odrestaurowano drewnianą cerkiew Przemienienia Pańskiego, która stała na terenie klasztoru od 1658-1775.
    W 1946 r. klasztor został zamknięty (miało to związek z delegalizacją grekokatolicyzmu w radzieckiej Ukrainie). Mnichów zesłano lub uwięziono. Klasztor został ograbiony, opustoszały niszczał. Pózniej władza radziecka urządziła tu zakład poprawczy.
   Bazylianie odzyskali obiekt w 1990. W latach 1993-1997 przeprowadzili kapitalny remont klasztoru.

Cudowne Ikony

   Ikona św. Mikołaja Myrlikijskiego przybyła do klasztoru z Białorusi wraz z jego załozycielem - Joiłem.
   W 1660 lwowska rodzina Krassowskich podarowała ikonę Matki Boskiej, w podzęce za odzyskany prze ich córke wzrok.
   Druga ikona Matki Boskiej (Werchrackiej) jest w klasztorze od 1808, kiedy przeniesiono ją już jako cudowną ze wsi Werchnie Raty koło Rawy Ruskiej.

Źródełko
   Bije w miejscu, w którym pobożnej niewiaście ukazała się Matka Boska.Photo...

Czerniowce

Zwiedzaj z nami...

... Lwów - L'viv,


Żółkiew,


Drohobycz,


Luck - Луцьк,


Ostróg,


Tarnopol
- Ternopil,Krzemieniec,


Stanislawów
- Iwano-Frankiwsk,


Kolomyia,


Czerniowce,


Użhorod - Ужгород,


Mukaczewo...