Sitemap Poland English Slovak
7 cudów Ukrainy
... Chocim,


Kamieniec Podolski,


Park Zofiówka
w Human
- Софіївський парк,Aleksandria
ogród dendrologiczny
w Białej Cerkwii,Sofia Kijowska,


Chortyca
- Хо́ртиця,


Kijowsko Pieczerska Lawra,


Chersonez Taurydzki...
Turystyka po zachodniej Ukrainie...
Популярне
11. Dzial wodny...
Published: 20.07.2016

Warto zobaczyć!

- siedzibę Jaworowskiego Narodowego Parku Przyrodniczego, Iwano-Frankowe 32, ul Zielona 32 i skorzystać z organizowanych przez Park wycieczek pieszych i samochodowych,

- amatorzy pieszych wędrówek mogą przejść się ścieżką edukacyjną "Lelechiwka" prowadzącą do Czarnych Jezior (4.5 km) czy ścieżką prowadzącą do groty na Stradaczu.
- ścieżka poznawcza "Wereszczyca" (9 km) poprowadzi piechurów wzdłuż rzeki, pokazując zbiorowiska, kompleksy leśne w dolinie oraz buczyny usytuowane na wierzchowinie. Turyści chcący zobaczyć coś więcej oprócz natury, mogą odwiedzić siedzibę Jaworowskiego Narodowego Parku Przyrodniczego.

- ścieżkę poznawczą do groty w Stradczu, gdzie znajduje się pozostałość podziemnego monastyru z XI wieku z zachowanymi korytarzami, przed wejściem kapliczka z figurą Matki Bożej,

Na pograniczu trzech regionów: Karpat, Podola i Polesia.
    Południowa część to Rezerwat Roztocze, zachód to Staryckie i Magerowskie wojskowe gospodarstwa leśne, a na wschodzie położone są tereny wiejskie oraz Żółkiewskie specjalistyczne leśne gospodarstwo. Geograficznie Park jest usytuowany na obszarze ukraińskiego Roztocza, leży także na terenie Głównego Europejskiego Działu Wodnego.
Jego zadaniem jest ochrona niepowtarzalnego krajobrazu leśno-stepowego.
   W Parku spotkamy się z urozmaiconą i ciekawą rzeźbą terenu - dolinami wąwozowymi oraz niewielkimi, przypominającymi
piaszczyste wały, pagórkami. Największą rzeką jest płynąca w zachodniej części Parku, Wereszczyca. W jej dolinie występuje też duża liczba stawów – 56. Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy jest  porośnięty w 92% lasem, w którym najczęściej występującymi gatunkami są sosny oraz buki zwyczajne. Dużo jest też także dębów bezszypułkowych i szypułkowych, grabów zwyczajnych, jaworów, klonów zwyczajnych, olsz czarnych i szarych, osik, brzóz brodawkowych i omszonych czy wierzb. Łąki zajmują niewielką powierzchnię Parku. Najczęściej można się na nie natknąć na brzegach rzek oraz kanałów, a także w miejscach starych pastwisk. W Parku występuje około 700 gatunków roślin naczyniowych, z których 40 znajduje się w Czerwonej Księdze Ukrainy.
    Na terenie Parku można spotkać wiele gatunków ptaków - 190. Około 130 z nich zakłada gniazda i wyprowadza młode. Są to przede wszystkim zięby, rudziki, kapturki, kowaliki, kosy, drozdy, myszołowy, kaczki krzyżówki czy głowienki. W licznych jeziorach i stawach hoduje się karpie, karasie, amury białe. Wędkarstwo sportowe jest dozwolone w sezonie letnim i zimowym. Na terenie Parku są również wyznaczone miejsca do myślistwa.
   Sfera usługowa w okolicach Parku nie jest zbyt dobrze rozwinięta, charakteryzuje się sezonową działalnością oraz niezbyt wysokimi standardami.


   Park Krajobrazowy "Zawadów" - Лісовий заказник "Завадівський" - obszar chroniony o zasięgu lokalnym (заказьнік - zakaznik) na Ukrainie, w rejonie jaworowskim, założony w 1984 na powierzchni 3561 ha. Leży na obszarze Roztocza Wschodniego o urozmaiconej, pagórkowatej rzeźbie z lessowymi wąwozami. Pokryty jest lasami liściastymi bukowo-dębowymi z domieszką lipy, sosny i modrzewia. Występują tu: barwinek pospolity, miodunka lekarska oraz kopytnik europejski.
   Rezerwat uroczysko "Majdan" - Заповідне урочище "Майдан" - zapowidnie urocziszcze "Majdan" - obszar w rejonie żółkiewskim, założony w 1984 na powierzchni 17 ha w celu ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo lasów bukowych.
   Rezerwat uroczysko "Żuri" - Заповідне урочище "Журі" - Zapowidnie urocziszcze "Żuri" - obszar chroniony w ukraińskiej części Roztocza Wschodniego (rejon żółkiewski), założony w 1984 na powierzchni 29 ha w celu ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo lasów bukowych na granicy ich występowania.
   Park Krajobrazowy "Grzęda" - Лісовий заказник "Гряда" - obszar w rejonie żółkiewskim, obejmuje rezerwat leśny o powierzchni 1149 ha porośnięty lasami bukowymi i bukowo-sosnowymi. Z roślin zielnych występują tu między innymi barwinek pospolity i miodunka lekarska.
   Regionalny Park Krajobrazowy "Zniesienie" - Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» - Rehionalnyj łandszaftnyj park "Zniesinnja" - park krajobrazowy w rejonie Lwowa, założony 2 grudnia 1993 na powierzchni 312 ha, na wzgórzach lesienickich. W jego obrębie wydzielono rezerwaty: geologiczny na Górze Lwa oraz stepowy Chomiec. Z rzadkich gatunków występują: gnieźnik leśny, storczyk kukawka, kłokoczka południowa i listera jajowata.


Photo...

Czerniowce

Zwiedzaj z nami...

... Lwów - L'viv,


Żółkiew,


Drohobycz,


Luck - Луцьк,


Ostróg,


Tarnopol
- Ternopil,Krzemieniec,


Stanislawów
- Iwano-Frankiwsk,


Kolomyia,


Czerniowce,


Użhorod - Ужгород,


Mukaczewo...