Sitemap Poland English Slovak
7 cudów Ukrainy
... Chocim,


Kamieniec Podolski,


Park Zofiówka
w Human
- Софіївський парк,Sofia Kijowska,


Chortyca
- Хо́ртиця,Kijowsko Pieczerska Lawra,


Chersonez Taurydzki...

Turystyka po zachodniej Ukrainie...
Популярне
18a. ... najdziksze miejsce w Europie...
Published: 20.09.2014Świtaź
- Сві́тязь, Switiaź - jezioro krasowe w grupie ponad 30-tu jezior Szackich

   Szackie jeziora położone w północno-zachodnim zakątku Ukrainy, na terenach rejonu Szackiego w obwodzie Wołyńskim. Od strony północnej rejon sąsiaduje z Białorusią. Zachodnie obszary graniczą z Polską poprzez rzekę Bug. Jeziora mają pochodzenie krasowe i polodowcowe. Szacki Park Narodowy utworzono w 1983 roku. Obecnie powierzchnia Parku sięga 49 tys. ha (na terenach parku - 23 jeziora). Połowę obszaru zajmują lasy. Wśród nich przewagę mają różnego typu bory sosnowe, bardziej widny bór suchy występujący na piaskach i bór bagienny, zajmujący obniżenia terenowe.
   Bogactwo tutejszej flory daje się szybko rozpoznać. Botanicy naliczyli blisko 800 gatunków roślin naczyniowych, wśród nich wiele rzadkich i chronionych.
    Świat zwierząt jest niemniej bogaty. Z większych ssaków żyją tu: łoś, dzik, sarna, lis i jenot, rzadziej - borsuk, wydra i norka europejska. Najliczniej występują ptaki - aż 240 gatunków. Do najrzadszych przedstawicieli ptaków należą: orzeł bielik, gadożer, kania ruda, puchacz, bocian czarny, żuraw, kulik wielki, derkacz i srokosz.
   W jeziorach żyje ok. 30 gatunków ryb. Są wśród nich drapieżcy - szczupaki, sandacze, okonie, tajemnicze sumy, i inne - leszcze, liny, karasie, czy rarytasy wędkarskie - węgorze.
   Pojezierze Szackie jest najpopularniejszym regionem rekreacyjnym na Wołyniu. W pogodne weekendy lata nad jeziorami Switaź i Piaseczno wypoczywa tysiące osób.

Podwodne wycieczki na Szackich jeziorach (freediving).
   Nurkowanie zabierze Cię w głębokości jeziora Switaź. Jeśli masz szczęście - zobaczysz stada różnych ryb, a może nawet spotkasz rzadką rybę - węgorza. Będziesz pływać przez dżunglę z glonów (ich w Switeżi ponad 50 gatunków!) i dostaniesz dreszcz widząc podwodny świat Szackich Jezior!

Safari trasa:
- jezioro Switaź (wieś Switeź) - jezioro Rytec (wieś Koszary) - jezioro Pulemetckie (wieś Pulemec).
Czas trwania: 4 godziny - години.

   Kiedy chcesz przejechać się na radzieckim samochodzie Gaz - 69, jak również odwiedzić nieprzeniknione lasy Szackiego Parku Narodowego - to ta wycieczka jest dla ciebie.
   Możesz odwiedzić różne jeziora i zobaczyć krajobrazy przyrody jeziornego kraju. Wszystko jest jak w prawdziwym rajdzie, ponieważ większość dróg będzie przechodzić po lasach i bagnach. Ale nie bój się - będzie strasznie ciekawo. Zapoznaj się z całym wieńcem jezior i zobacz niepowtarzalne krajobrazy i wyjątkowe pejzaże.Szacki Park Narodowy - Шацький національний природний парк.
    Wśród soczystej zieleni lasów jak wielki, błękitny wąż wije się Bug, wymykając się z objęć łęgom, które zwłaszcza po stronie wschodniej nieprzerwanym pasem porastają jego brzeg. Liczne, nierównomiernie rozmieszczone jeziora skrzą się błękitem w gęstwinie poleskich lasów, niczym szafiry zgubione przez wędrującego ze Wschodu kupca. Od miejsca gdzie zbiegają się granice trzech państw: Polski, Białorusi i Ukrainy rozciąga się na wschód Pojezierze Szackie - kraina wielkich jezior Polesia.

   To unikatowy ekosystem największych w Europie kompleksów jeziorno - bagnisto - leśnych. Został założony w roku 1983 na bazie już istniejących rezerwatów w rejonie szackim.
   SPN jest położony w północno-zachodniej części Ukrainy i obwodu wołyńskiego na terenie Polesia na wysokości 170 metrów nad poziomem morza.
   Teren Szackiego Parku Narodowego jest jednym z największych systemów jeziornych Europy, znajduje się na nim bowiem ponad 30 jezior o różnym pochodzeniu. Większość jezior Szackiego Parku Narodowego to jeziora o polodowcowo-krasowym pochodzeniu. Największe jeziora parku to Pulemieckie, Łuka, Lucymyr, ale prawdziwym olbrzymem jest Świteź, którego powierzchnia wynosi ponad 9,2 km, a szerokość sięga 4 km. Świteź nie ma równych sobie w Ukrainie również pod względem głębokości: w najgłębszym miejscu wynosi ona nawet 60 metrów. Unikatowe połączenie umiarkowanego klimatu regionu, duża liczba jezior, lasów, poleskiego kolorytu stwarzają możliwości dla wypoczynku i uzdrowienia na terenie Szackiego parku narodowego. Na terenie parku opracowano piesze, wodne i rowerowe trasy ekoturystyczne.


Czeremski Rezerwat Przyrody
   Pojezierze Szackie, cechują się dużą bioróżnorodnością oraz wstępowaniem obszarów, które praktycznie nie zostały dotknięte presją antropogeniczną. W celu ochrony przyrody, powołano do życia w obwodzie wołyńskim unikalny rezerwat: Czeremski Rezerwat Przyrody. Obejmuje swym zasięgiem obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Całość tych pięknych ekosystemów jest objęta ochroną ścisłą.
   Czeremski Rezerwat Przyrody / Черемський природний заповідник - zlokalizowany w obwodzie wołyńskim, rejonie Szackim - jest obszarem bardzo cennym pod względem florystycznym oraz faunistycznym. Powstał 11 grudnia 2001 roku. Zajmuje powierzchnię 2 875,7 ha i jest zawarty w obrębie Szackiego Parku Narodowego, podobnie jak rezerwat hydrologiczny „Załuchiwskyj” / „Залухівський” na jeziorach Swiatez / Святее oraz Wolianske / Волянське.   Główna rzeka regionu Prypeć meandruje spokojnie w równinnym krajobrazie. Mimo że tereny leżące nad Prypecią i Stochodem zostały po wojnie zmeliorowane i ich spora część uległa osuszeniu, to wciąż dominują tu obszary podmokłe. Wiosną na terenie Parku Narodowego Prypeć - Stochód rzeki tworzą malownicze rozlewiska, stając się "Amazonią Europy". To raj dla miłośników podglądania dzikiej przyrody i ornitologów. Latem tutejsze wody to również idealne miejsce dla kajakarzy, pragnących spędzić czas w nietuzinkowym miejscu z dala od tłumów turystów.
   Co roku po roztopach, wioski położone nad Prypecią oraz jej dopływami zostają odcięte od świata. Ludzie od lat żyją tu zgodnie z rytmem wyznaczanym przez naturę - kiedy zewsząd otacza ich woda, poruszają się łodziami. Piaszczyste lub niekiedy brukowane drogi stają się nieprzejezdne. Tradycyjne płaskodenne pychówki służą tu do transportu ludzi, zwierząt, zwożenia siana z łąk oraz do połowu ryb.

   W wielu miejscowościach do dziś można zobaczyć drewniane chałupy kryte strzechami i studnie, z których wyciąga się wodę za pomocą żurawi. Życie w wioskach toczy się raczej sennie. Nie zawsze znajdziemy tutaj sklep - do wielu miejscowości wciąż docierają tylko obwoźni handlarze. Na rzekach i kanałach rybacy zaś nadal rozstawiają swoje archaiczne sieci. Ryby, oprócz plonów z niewielkich przydomowych ogródków, do dziś stanowią główny element kuchni Poleszuków.

   Często na Polesiu trafimy na polskie ślady - nie brakuje starych cmentarzy i ruin dawnych dworów szlacheckich. Szczególną miejscowością jest białoruski Pińsk, gdzie urodził się "cesarz reportażu" Ryszard Kapuściński. W swoich wspomnieniach często powracał do krajobrazów z dzieciństwa, a także mieszkańców tych ziem i ich historii.
   W niewielkiej wiosce Jeziory, leżącej na Ukrainie, ostatnie dni życia spędził i został tam pochowany Stanisław Ignacy Witkiewicz, który schronił się tu po wybuchu wojny. W Lubieszowie znajdowało się natomiast Kolegium Pijarów - jedna z najsłynniejszych szkół dawnej Rzeczpospolitej, w której uczył się m.in. Tadeusz Kościuszko. Przed wejściem można zobaczyć poświęconą mu tablicę pamiątkową.Photo...

Czerniowce

Zwiedzaj z nami...

... Lwów - L'viv,


Żółkiew,


Drohobycz,


Luck - Луцьк,


Ostróg,


Tarnopol
- Ternopil,Krzemieniec,


Stanislawów
- Iwano-Frankiwsk,


Kolomyia,


Czerniowce,


Użhorod - Ужгород,


Mukaczewo...