Sitemap Poland English Slovak
Architektura drewniana...


photo Miroslav

Популярне
Nieodmiennie wizytowka Drohobycza jest...
Published: 11.08.2013   Szczególnie warta uwagi jest przede wszystkim piękna cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Drohobyczu w stylu galicyjskiej architektury  drewnianej, z osobno stojącą dzwonnicą na planie kwadratu. Pochodząca z XVI wieku a ozdobiona freskami z XVIII wieku, gdzie zachowały się również malowidła z XVII oraz unikalne detale ikonostasu XV-XVIII.

Położona jest w Drohobyczu przy ul. Zwarycka 7.

(ukr. Церква Воздвиження Чесного Хреста: вул. Зварицька 7).

   Cerkiew razem z dzwonnicą cerkiewną (wybudowaną w 1663 roku) - posiada status: „Pomnik architektury o statusie Narodowym”,
- została wybudowana w roku 1611 - stanowi wzorzec sakralnego budownictwa z okresu „Ukraińskiego Odrodzenia”.
   Charakter budownictwa jest bardzo zbliżony do cerkwi Św. Jura, jeżeli chodzi o układ bryły i rozmieszczenie pomieszczeń takich jak: przedsionek, nawa, prezbiterium oraz dach kryty gontem - tu można znaleźć wiele wspólnego z sąsiadującą starszą cerkwią która położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie (400 metrów). Obiekt ten nie posiada cebulaste kopuły, mają one kształt bardziej „szpiczasty”. Z drugiej (innej) strony mieści się „Drohobyckiej Fabryki Soli".

Photo...

photo Taras

Slownik
Sladami...

==================
... zwiedzamy...

==================
Lviv


UNESCO UA