Sitemap Poland English Slovak
Меню
Wedrujemy...

==================
Sladami historii...
==================
... Lwów,

HISTORIA - ksiestwo Ruskie, Podolskie, Halickie, Wolynskie...


photo Oleg

Популярне
* Historia - Kresy - slynne postacie - spis artykulow...
Published: 10.02.2017

1a. Pielgrzymka prawdziwych Polaków i Rusinów [...] napotkana perelka - Lawra Poczajowska
1b. Ziemia Czerwienska [...] „grody czerwienskie”...
klik tuhttp://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=41
czytaj pozycja - Onegdaj stolice Czerwienszczyzny... ... Ziemia czerwienska - Rus Czerwona...
2. Prawda czasu... Boleslaw Chrobry pierwszy Król Polski, Boleslaw II Szczodry (Smialy)
3. Historia Rusi w latach 981 - od Jaroslawa I Madrego po Kazimierza III Wielkiego - do 1340
4. Historia Kresow, Podola, ziemi Halickiej, Pokuckiej, Wolynskiej... Galicji i Lodomerii... chronologia od roku 981 do 1340... Lwowa do 1991
5. Wielki balagan... Pierwsza wzmianka o Ukrainie (Rusi Kijowskiej) ukazala sie w latach 1110 - 1200
6. Badania archeologiczne...
7. Ksiaze na Haliczu i Wolyniu - Daniel I Romanowicz Halicki (1201 - 1264)... pierwsza stolica - Halicz
8. ... o Siczy i Zaporozu - Hortyca... Kozacy...
9. Ostatni Król z dynastii Piastów, Kazimierz III Wielki
10. Arystokraci -
Fredro i Szeptyccy...
klik tu - http://ua.pogranicze.eu/index.php?categoryid=34
czytaj pozycja - 7. Rudki <> 7a. Bienkowa Wisznia...
10a. ... Bienkowa Wisznia - Rutki
miejsce urodzin polskiego Moliera
11. Figuruje jako jedno slowo - Staresiolo...
12. Wielmozni Sapiehowie herbu Lis...
13. Ród ktory nie zupelnie pozytywnie (z wyjatkami) zapisal sie w historii Rzeczypospolitej - Radziwillowie...
13a. ... siedziba - Olyka
14. Herb Baklay - Ostrogscy - Ostróg - Ostroh...
14a. ... nad Ikwa - Dubno
15. Nad rzeka Seret - Jan Amor Tarnowski
16.
Jeden z najpotezniejszych rodów - Czartoryscy...
16a. ... Czartoryscy (cz. 2)

17. Ot taka ciekawostka... Stefan Batory Król Polski
18. Opowiesc o wielkim polityku. Jan Zamoyski wielki kanclerz, zarazem wielki hetman koronny
19. Stanislaw Zólkiewski... fakt z historii - 4 lipca 1610 roku pod Kluszynem...
19a. ... miasto prywatne Zólkiew
20. Slawa Ukrainie...
Chmielnicki Bohdan Zenobi
21. Ukraina prawobrzezna i lewobrzezna...
22.
Jerema Michal Wisniowiecki...
22a. ... nad jarem Horynia - Wisniowiec...
22b. ... Wisniowieccy...
22c. ... Wisniowieccy... (cz. 2)
22d. ... Wisniowieccy... (cz. 3)
22e. ... Wisniowieccy... (cz. 4)

23. ... onegdaj siedziba Zbarskich nastepnie Wisniowieckich - Zbaraz
24. Rody Rzeczypospolitej na Kresach - Potoccy - Stanislawów...
24a. ... obecnie Iwano-Frankiwsk...
24b. ... Kim byli...
24c. ... Tulczyn - niekoronowani Królowie "WERSALU PODOLSKIEGO"...
24d. ... park jako dar... Narodowy Dendrologiczny Park "Zofiówka"
25. Bardzio kontrowersyjna postac - Jan Kazimierz
26. Slynna postac - Jan III Sobieski...
26a. ... zamek Olesko...
27. ... zamek Zloczow siedziba Sieninskich, Górków, Sobieskich
28. Znany polski ród Sanguszkowie...
28a. ... Sanguszkowie... (cz. 2)
29. ... zamek Podhorce siedziba Podhoreckich, Koniecpolskich, Rzewuskich, Sanguszków...
30. ... Koniecpolscy i Rzewuscy
31. Chodkiewiczowie
32. Jablonowscy...
32a. ... Jablonowscy... (cz. 2)
32b. ... Jablonowscy (cz. 3)
33. Legendarny rod... Myszka-Choloniewscy
34. Dzieduszyccy we Lwowie... i nie tylko...
34a. ... Dzieduszyccy (cz. 2)
35. Orlowscy
36. Braniccy...
36a. ... Ogrody ozdobne Branickich - Aleksandria
37. Bohaterska kobieta Anna Dorota Chrzanowska...
38. Zamki Podola ktore strzegly granic z panstwem muzulmanskim - Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Swietej Trójcy...
39. Slawa Hucula - Dowbusz...
40. Problemy i tendencje ochrony zabytkow sakralnych na Ukrainie...
41. 7 cudów Ukrainy... - Aleksander Mishchuk, tlumaczenie Danuta Wojcik.

...1a. Pielgrzymka prawdziwych Polakow i Rusinow [...] napotkana perelka...
Published: 05.12.2016

Opracowal i niektóre fotografie wykonal Zakapior
... zapraszamy, zwiedzaj razem z nami...
Kliknij i posluchaj;
https://www.youtube.com/watch?v=liNVpmMcYjM

"Malusienka - w pozlocie
twarz Najswietsza ukryta,
niepodzielna z Dzieciatkiem.
Na poczajowskich skalach
Najdostojniejsza Ksiezna
Polska czy Rusinska”.


   Od krzemienieckich traktów w Szwajcarii Wolynskiej, na wynioslym wzgórzu - pielgrzymom jawi sie Lawra Poczajowska. W sloneczny dzien zlocone kopuly cerkwi mienia sie, dajac niecodzienny widok. Niegdys swieta góra, otoczona starodrzewem, stwarzala tajemniczy klimat.


...2. Prawda czasu...
Published: 10.11.2016

Zakapior

Boleslaw Chrobry
pierwszy król Polski (992 - 1025).
    Po smierci Mieszka I tron ksiazecy objal jego najstarszy syn z malzenstwa z Dobrawa, Boleslaw zwany Chrobrym.
- Jego wyprawa na Kijów.
   Przyczyna zbrojnej interwencji na Rusi byla walka o tron kijowski, która toczyli miedzy soba bracia z dynastii Rurykowiczów, Swietopelk, ziec ksiecia polskiego, i Jaroslaw Madry. Sukces odniós ten ostatni. W tej sytuacji w obronie wypedzonego Swietopeka stanal Boleslaw. Zdobyto liczne lupy, a w drodze powrotnej przylaczono do Polski grody czerwienskie. Boleslawowi udalo sie takze osadzic na tronie kijowskim Swietopelka, który jednak nie utrzymal sie na nim dlugo, poniewaz tuz po ustapieniu wojsk polskich wyparl go Jaroslaw Madry.

Boleslaw II Szczodry (Smialy) (okolo 1040 - 1082).
Chcial stworzyc panstwo otoczone przyjaznymi wladcami
.


...3. Historia Rusi w latach 981 do 1340...
Published: 20.09.2016

Wladyslaw KORCZ

Od Jaroslawa I Madrego po Kazimierza III Wielkiego.
    Od zarania naszej panstwowosci graniczylismy od poludniowego wschodu z Rusia Kijowska. Jedno z najstarszych zródel mówi, ze Wlodzimierz Wielki wyprawil sie przeciwko Polsce i przylaczyl do Rusi Grody Czerwienskie (981 roku), które dopiero Boleslaw Chrobry, wracajac z wyprawy na Kijów, z powrotem wcielil w granice swojego panstwa (1018).

   Róznorodne kontakty z Rusia ulegly kilkuletniej przerwie w czasie krwawych walk pomiedzy spadkobiercami Wlodzimierza. Po ostatecznym zwyciestwie syna Wlodzimierza,  Jaroslawa Madrego, panujacego nad Rusia od 1019, stosunki ponownie sie ozywily. Rus za panowania tego wybitnego wladcy przezywala okres swietnosci i potegi. Wyprawy wojsk ruskich docieraly na Mazowsze, Litwe, a nawet do Estonii. Kazimierz Odnowiciel, odbudowujac panstwo polskie, szukal wsparcia u Jaroslawa, zwiazki polityczne pieczetujac malzenstwem z ksiezniczka ruska Dobroniega.

...4. Historia Kresow, Podola, ziemi Halickiej, Pokuckiej, Wolynskiej... Galicji i Lodomerii... Lwowa...
Published: 10.09.2016Opracowal Bohdan Zhukiewicz

Chronologia
Rok 981 - ksiaze Wlodzimierz Wielki pozyskal dla panstwa Kijowskiego Przemysl i grody Czerwienskie,
1199 - polaczenie ksiestw Halickiego i Wolynskiego przez Romana Mscislawowicza - poczatek najwiekszego i najpotezniejszego panstwa sposród tych, które powstaly po upadku Rusi Kijowskiej,
1238 - 64 - rzady ksiecia (od 1263 roku króla) Daniela Halickiego. Ksiaze Daniel zalozyl miasto i nazwal je na czesc swego syna Lwa. W 1256 w Halicko-Wolynskiej koronie pojawia sie pierwsza wzmianka pisemna o Lwowie,
1241 - najazd Mongolów i Tatarów. W 1259 chan tatarski Burundaj rozkazal zniszczyc fortyfikacje Lwowa,
1287
- obrona Lwowa przed wojskami chana Telebugy,
1263 - 1301 - rzady króla Lwa I Danilowicza. Od 1270 zaczyna sie przeniesienie osrodka ksiazecego Lwowa w okolice dzisiejszego placu Rynek. W 1272 Lwów zostaje stolica panstwa Halicko-Wolynkiego,
1301 - 08 - rzady ksiecia Jurija I Lwowicza. Utworzenie w 1303 prawoslawnej metropolii Halickiej - cerkiewnej prowincji na ziemiach panstwa Halicko-Wolynskiego. Skasowana w 1347 na zadanie Moskwy. Odrodzona w 1370 dzieki pomocy króla polskiego Kazimierza III. W 1401 podporzadkowanie metropolii kijowskiej. W 1807 ponownie potwierdzona przez papieza na zyczenie rzadu austriackiego,
1308 - 23 - rzady ksiecia Andrzeja I Lwa syna Jurija,
1323 - 40 - rzady Jurija II Boleslawa,
1340 - po smierci ostatniego przedstawiciela dynastii Romanowiczów ksiecia Jurija II, król Polski Kazimierz III na krótko objal Lwów,
Lwów do 1340 - ksiazece miasto ksiestwa Halicko-Wolynskiego pod panowaniem dynastii Romanowiczów.

...5. Wielki balagan panuje w kwestii nazwy Ukrainy...
Published: 10.07.2016Bohdan Zhukiewicz

Temat do dyskusji…


  
Należy sobie zadać pytanie, co wspólnego ma dawna Ruś, szczególnie Ruś Kijowska, z dzisiejszą Ukrainą?. Czy to jest ten sam naród?. Potomkowie tych samych ludzi?.
   Specjaliści twierdzą, że Ruś Kijowska do Rosji, Białorusi i Ukraina ma się tak, jak Państwo Franków do Francji i Niemiec. 
   Słowo Ukraina jest bardzo starej proweniencji, każde księstwo południowo ruskie miało swoją Ukrainę, czyli ziemię położoną na skraju, na kresach.
   Pierwsza wzmianka o Ukrainie ukazała się w latach 1110 – 1200 w „Latopisie Kijowskim”, anonimowy kronikarz opisujący śmierć księcia perejasławskiego Włodzimierza, bohatera walk z Połowcami, zanotował: „I płakali po nim wszyscy Perejasławianie,  za nim Ukraina wielce rozpaczała”.
   W 1189 roku Ukrainą nazwał kronikarz tereny między Bohem a Dniestrem, a w 1213 autor „Latopisu Halicko - Wołyńskiego” - ziemie nadbużańskie tego księstwa, a jeszcze później inny - środkowe Naddnieprze.
   Co ciekawe, w tym zrozumieniu wyraz ten pozostał jeszcze w języku rosyjskim, w którym „” oznacza zarówno kresy, jak i przedmieścia miasta?.
   Przez pewien czas ziemie te nazywano Małą Rusią i jest to rzecz bardzo ciekawa. Wymyślił to patriarchat konstantynopolitański chcąc odróżnić nową archidiecezję moskiewską od dawnej kijowskiej. Zgodnie z przyjętym przez Greków systemem opisu przestrzennego „Mała Ruś” oznaczała pierwotne terytorium, a „Wielka Ruś” tereny nowe.
Dokładną analogię widać w nazwie:
   „Mała Grecja” (kontynentalna) i „Wielka Grecja” (półwysep Apeniński oraz większość Sycylii)?.
   I tu nasuwa się pytanie, czy u nas było na odwrót (pierwotna Wielkopolska, a wtórna Małopolska), czy też nazwy te powstały pod wpływem Konstantynopola, dla którego ochrzczone ziemie Państwa Wiślan były terenami pierwotnymi Małopolska, a Wielkopolska - wtórnymi?.

...6. Badania archeologiczne...
Published: 10.06.2016

Nezwisko – dziesiec tysiecy lat historii...

KG Halina PLUGATOR, tekst
zdjecia archiwum, Jaroslaw LEWKUN

   W ziemi opodal tej przykarpackiej wsi do tej pory mozna znalezc niezliczone skarby archeologiczne, które moga zmienic historie… ludzkosci.

    Pomiedzy stromymi brzegami Dniestru zielenia sie niewielkie pagórki, blyszcza kopuly cerkwi.
   Takich wsi na Ukrainie sa setki. Jednak zaledwie kilka z nich ma historie, mierzona w… dziesiatkach tysiecy lat. „W jakimkolwiek miejscu bysmy kopali - natrafimy na skarb”, - mówia miejscowi mieszkancy, którzy od dawna niczemu sie nie dziwia. Dzis potomkowie prastarych mieszkanców tej ziemi marza o odrodzeniu pradawnej wioski, o trasach turystycznych, lepszym losie i wiekszych zarobkach.

...7. Ksiaze na Haliczu i Wolyniu... ... pierwsza stolica...
Published: 15.01.2016

Daniel I Romanowicz Halicki - (1201-1264) -
 - książę wołyński (1229), halicki
(1238). zjednoczył ziemie Rusi Halicko-Wołyńskiej. Zdobył ziemię kijowską (1239). Choć po najeździe Tatarów Daniel Halicki musiał uznać ich zwierzchnictwo, próbował stworzyć koalicję antytatarską, szukając sojuszników także wśród książąt polskich. Był prawnukiem Bolesława Krzywoustego i kuzynem Bolesława Wstydliwego, księcia sandomierskiego i krakowskiego.
    W roku 1253 został ukoronowany za zgodą papieża Innocentego IV przez arcybiskupa Opizona, legata papieskiego w Drohiczynie nad Bugiem (1253). Jeszcze przed koronacją książę Daniel złożył wyznanie wiary katolickiej, (być może uczynił to już w 1247). W uroczystościach uczestniczył arcybiskup gnieźnieński Pełka, panowie krakowscy, sandomierscy, mazowieccy oraz delegacja bojarów litewskich. Po śmierci księcia Daniela (1264) Księstwo Halicko-Włodzimierskie ulegało stopniowym podziałom i utraciło swe znaczenie.
Opracował Zakapior

...8. ... o Siczy i Zaporozu...
Published: 10.12.2015

Bohdan Zhukiewicz

   O Hortycy
- wyspie na Dnieprze gdzie stoi posąg starosłowiańskiego Czura-Horsa (Chorsa), pozostałości kapiszcza pogańskiego, gdzie odnaleziono posąg kamienny skołockiej bogini z VII wieku przed naszą erą, gdzie znajduje się kopiec-kurhan z okresu starożytności oraz zrekonstruowana wieś zaporoska Sicz, wspaniała przyroda i Dniepr; po polsku znajdziecie tylko tyle:

HORTYCA
Zaporoże
ukr. i, Zaporizhzhia, Zaporiżżja
onegdaj Aleksandrowsk

    Wyspa (ostrów) położona pośrodku Dniepru, pośrodku dzisiejszego miasta Zaporoże. Niektórzy historycy wiążą późniejszą siedzibę Siczy zaporoskiej z ostrowem Święty Grzegorz wspomnianym w ruskich kronikach z X wieku. Według archeologów drewniane umocnienia istniały tutaj w końcu XI wieku.
   Tu mieli gromadzić się książęta ruscy, którzy w początkach XII wieku nad rzeką Mołoczną rozbili Połowców. Ponownie Chortyca była miejscem koncentracji Rusinów przed bitwą z Mongołami nad rzeką Kałką 16 czerwca 1223 roku, gdzie ponieśli całkowitą klęskę.Kozacy
KG Szymon KAZIMIERSKI

Czym byla Sicz zaporoska?.
   
Sicz byla stolica kozaczyzny. Nikt nie zapisal, kiedy powstala, i sa co do tego najrozmaitsze koncepcje. Najbardziej rozpowszechniona, przyjmujaca, ze Sicz zostala zalozona przez ksiecia Dymitra Wisniowieckiego i sugerujaca, ze przed przybyciem ksiecia na Zaporoze niczego tam nie bylo, jest najpewniej nieprawdziwa. Teraz juz wiadomo, ze ksiaze Wisniowiecki, zakladajac w roku 1553 na wyspie Mala Chortyca umocniona osade kozacka, co najwyzej rozbudowal i zinstytucjonalizowal juz istniejace organizacje kozackie z dotychczasowa wyspa Tomakiwka.
   Mozna jednak przyjac, ze to od czasu objecia wladzy na Zaporozu przez ksiecia Wisniowieckiego, Sicz zaczela organizowac sie w coraz bardziej skomplikowany twór polityczny i ekonomiczny. Wsród zamieszkujacych ja Kozaków powstawal tez, typowy tylko dla Siczy zargon, nazewnictwo, tworzone oczywiscie na bazie jezyka ukrainskiego, ale zawierajace w sobie elementy, zaczerpniete z jezyka tatarskiego i tureckiego. Trzeba przyznac, ze Polacy jakos nigdy nie mieli talentu do obu tych jezyków, przekrecajac zawsze tatarskie i tureckie slowa i pojecia w nich zawarte do tego stopnia, ze stawaly sie kompletnie niezrozumiale.


...9. Ostatni krol z dynastii Piastow
Published: 10.10.2015

Zakapior

Kazimierz III Wielki

- urodzil sie w 1310 roku a zmarl w 1370.
- panowal w latach 1333 – 1370, lczy sie z nim znane powiedzenie o królu, co zastal Polske drewnian a zostawil murowan.

    Efektem dzen króla polskiego na drodze do opanowania Rusi w latach 1340-1366 bylo przylczenie do Polski ziem z glównymi osrodkami w  Sanoku, Przemuslu, Lwowie, Haliczu, uzyskanie zwierzchnosci nad pozostajcymi w rekach ksizt litewskich obszarami Podola i Wolynia.
   W 1340 roku zmarl ksize Rusi Halicko - Wlodzimierskiej, Boleslaw Jerzy Trojdenowicz, pozostawiajc swe ksiestwo w spadku Kazimierzowi. Król Polski natychmiast wyruszyl na Rus.
   Jednak do walki o Rus wystpili równiez Tatarzy, z którymi sprzymierzyla sie czesc ruskich bojarów, przeciwnikami okazali sie takze Litwini.
   Wojna, w której Kazimierza poparli Wegrzy, toczyla sie z przerwami do roku 1366.
   W jej wyniku Polsce przypadla cala Rus Halicka i czesc Wlodzimierskiej.

...»
Photo...

rysunek Orda


Miedzyborz - photo Oleg

Sladami historii...

==================
... zwiedzamy...

==================
*Olesko,


*Podhorce,


- Zloczow


- Swirz


- Trembowla


- Czortkow


- Borszcziw


- Buczacz


- Jazlowiec