Sitemap Poland English Slovak
Wedrujemy...

==================
Sladami historii...
==================
... Lwów,


HISTORIA - ksiestwo Ruskie, Podolskie, Halickie, Wolynskie...


Luck - photo Olek

Популярне
6. Badania archeologiczne...
Published: 10.06.2016   „Badania archeologiczne w Nezwisku rozpoczeto z koncem  XIX wieku, - opowiada „Kurierowi Galicyjskiemu” Jaroslaw Lewkun, z duma pokazujac dziesiatki plansz, na których przedstawiono przecinaki, wrzeciona, zaostrzone kije etc. - Archeolodzy odkryli, ze byla tu wielowarstwowa osada. Pózniej sie wyjasnilo, ze jeden na drugim sa tu umieszczone zabytki prahistoryczne, liczace dziesiec tysiecy lat (sic!) Czegos podobnego na Ukrainie nie ma”.
   W latach 30. XX wieku. Prace archeologiczne w Nezwisku prowadzili archeolodzy z… Oxfordu. Bardziej dokladne badania zabytków archeologicznych na Pokuciu rozpoczeto po II wojnie swiatowej. Badania w dolinie Dniestru pozwolily na odnalezienie dziesiatek obiektów archeologicznych. W 1951 roku najbardziej wartosciowe okazaly sie znaleziska z okresu póznego paleolitu w uroczyskach Obicz i Czerwona Góra. Po dwóch latach uczestnicy wyprawy, zorganizowanej przez Lwowski Instytut Nauk Spolecznych znów rozpoczeli prace wykopaliskowe, ale w innym uroczysku - Horodach.
    Do prac dolaczyli naukowcy muzeum Ermitaz w Leningradzie (obecnie Sankt-Petersburg) oraz z Akademii Nauk
Ukrainy.
Prace trwaly do 1966 roku. W tym czasie odnaleziono pamiatki z okresu mezolitu i neolitu.

   Pan Lewkun mówi, ze w dobie neolitu na terenie Nezwiska mieszkali ludzie, którzy zostawili po sobie ceramike liniowo-tasiemkowa. Kultura ta byla znana w Europie - od Renu do Dniestru. We wsi znaleziono ziemianke oraz prastare groby z tamtego okresu, rzezby kobiet, co swiadczy o kulcie matki. Znaleziono tez pamiatki po kulturze starozytnej.

Photo...

rysunek Orda


Miedzyborz - photo Olek

Sladami historii...

==================
... zwiedzamy...

==================


*Olesko,


*Podhorce,


*Poczajow...