Sitemap Poland English Slovak
Меню
Wedrujemy...

==================
Sladami historii...
==================
... Lwów,


HISTORIA - ksiestwo Ruskie, Podolskie, Halickie, Wolynskie...


Luck - photo Olek

Популярне
23. Slawa Ukrainie... z historii Kresow...
Published: 10.02.2013

Chmielnicki Bohdan Zenobi
(okolo 1595 - 1657),
- szlachcic, hetman kozacki, inicjator ukrainskiego powstania
narodowowyzwolenczego skierowanego przeciwko Rzeczypospolitej.
    W lutym 1648 zmusil do wycofania sie z Siczy tak zwanych Kozaków rejestrowych i przy pomocy Tatarów krymskich wzniecil powstanie przeciwko Rzeczypospolitej. Pokonal wojska polskie pod Zóltymi Wodami, Korsuniem i Pilawcami, doszedl pod Lwów i Zamosc. Od 10 lipca do 22 sierpnia 1649 oblegal bezskutecznie
Zbaraz. W sierpniu 1649, pokonany pod Zborowem, podpisal ugode zborowsk z królem Janem II Kazimierzem, na mocy, której przejl wadze nad województwami: kijowskim, braclawskim i czernihowskim. 
   Niezadowolony z warunków ugody, nadal kontynuowal walke przeciwko Rzeczypospolitej.
   Po przegranej w 1651 bitwie pod
Beresteczkiem zawarl pokój w Bialej Cerkwi (1653), a po oblezeniu wojsk polskich pod Zwancem ugode z królem Janem II Kazimierzem. W tymze roku, po zerwaniu sojuszu z Tatarami, zabiegal o przylczenie Ukrainy do Rosji i pomoc cara.
   W 1654 podpisal w
Perejaslawiu umowe o polczeniu Ukrainy z Rosj, co stalo sie przyczyn wojny polsko-moskiewskiej. W 1655 wraz z wojskami rosyjskimi stoczyl pod Ochmatowem nierozstrzygniet bitwe z Polakami. Wojna zakonczyla sie zawarciem w 1656 rozejmu w Niemiezy.
   Podczas
"potopu" szwedzkiego wspieral zbrojnie dzialania Moskwy, Jerzego II Rakoczego i Karola X Gustawa przeciwko Rzeczypospolitej.

   Bohdan Chmielnicki urodzil sie najprawdopodobniej 27 grudnia 1595 w Czehryniu, kolo Kijowa. Zapewne byl szlachcicem. Walczyl w bitwie stoczonej we wrzesniu 1620 miedzy armia turecko-tatarska a polskimi wojskami koronnymi pod Cecora. Wraz z ojcem dostal sie do niewoli. Ojciec zginal, jemu udalo sie wydostac na wolnosc.
 Bohdan Chmielnicki nie bra udziau w powstaniach kozackich, jakie miay miejsce w latach 30. XVII wieku. By pisarzem wojska zaporoskiego, czowiekiem o duych wpywach. Wiedzia o planach króla Wadysawa IV wcignicia do wojny z Turcj wojsk Rzeczypospolitej i ogromnych rzesz Kozaków. - Król obieca wówczas, w 1646 roku Kozakom autonomi - syszymy w komentarzu.
W tym okresie Chmielnicki przeywa swój osobisty dramat. Próbowano zabi mu syna, na niego samego te szykowany by zamach.
Przyczyny powstania
Chmielnicki po zaamaniu si planu Wadysawa IV, rzuca si w sie intryg i spisków. Zostaje aresztowany, potem uwolniony ucieka na Sicz i decyduje si wystpi na czele mas kozackich i walczy o swoje prawa. To na pewno bya zdrada, ale Chmielnicki zosta do tego przez króla zmuszony. To król Wadysaw IV nie zrealizowa swych obietnic zoonych Kozakom.
Na czele buntu
Powstanie kozackie wybucha wiosn 1648 roku. Chmielnicki zawiera sojusz z Tatarami. Dochodzi wówczas do pasma bezprecedensowych klsk wojsk Korony nad ótymi Wodami, pod Korsuniem i Piawcami, ale ju w 1649 roku ataki kozaków Chmielnickiego na Zbara zostaj odparte. Kolejna - nierozstrzygnita - bitwa pod Zborowem doprowadza zwanione strony do ugody. Jej efektem miao by usankcjonowanie Hetmanatu, autonomicznej kozackiej struktury terytorialnej w ramach Rzeczypospolitej. Niestety ani Rzeczpospolita, ani Chmielnicki nie dotrzymali postanowie porozumienia.
   W 1651 roku Chmielnicki, po przegranej bitwie pod Beresteczkiem, podpisal w Bialej Cerkwi nowa ugode ograniczajaca prawa Kozaków, ale i tym razem nie udalo sie dotrzymac wynegocjowanych warunków.
   Bohdan Chmielnicki, hetman zaporoski, przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej zmarl 6 sierpnia 1657.

Photo...

rysunek Orda


Miedzyborz - photo Olek

Sladami historii...

==================
... zwiedzamy...

==================


*Olesko,


*Podhorce,


*Poczajow...